Skip to content

Cart

Your cart is empty

சந்தன வாசனை மெழுகுவர்த்தி

Sale priceRs 950.00
3 installments of Rs 316.66 or 4.5% Cashback with Mintpay Mintpay Education

சிட்ரஸ் பழங்களின் மேல் குறிப்புகள் மற்றும் வெண்ணிலா, டால்க் மற்றும் கஸ்தூரியின் அடிப்படைக் குறிப்புகள் ஆகியவற்றால் மிகைப்படுத்தப்படாத ஒரு நுட்பமான வாசனை புதியதாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்கும்.

ஒவ்வொரு மெழுகுவர்த்தியும் 2 வாரங்களுக்கு மேல் எடுக்கும் கடினமான செயல்முறையைப் பயன்படுத்தி கைவினைப்பொருளாக உள்ளது. ஒவ்வொரு மெழுகுவர்த்தியிலும் பிரீமியம் மெழுகு மற்றும் கையால் நெய்யப்பட்ட விக் இருக்கும்.

Sandalwood Scented Candle
சந்தன வாசனை மெழுகுவர்த்தி Sale priceRs 950.00